Protecția datelor cu caracter personal

Stimate Client,

Shoe-Lution S.R.L., Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de sub nr. J5/2581/07.11.2019,

Cod Unic de Înregistrare RO41869842, cu sediul social Oradea, Str.EPISCOP ROMAN CIORGARIU, Nr.9, 20H cod poștal 410017

 Email: info@ddsteponline.ro 

CONT BANCAR: RO50RNCB0825165580600004 - Banca BCR

 1. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate in scop de reclama, publicitate, marketing sau profilare sunt, după caz, următoarele:

 • numele, prenumele;
 • sex, data nașterii;
 • adresa de domiciliul/ reședința/corespondență, telefonul, faxul, e-mailul.
 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Shoe-Lution S.R.L.in următoarele scopuri legate de reclama, publicitate si marketing:

 1. a) pentru scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, cum ar fi pentru primirea de newslettere și alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor și serviciilor Shoe-Lution S.R.L.;
 2. b) pentru profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a vă putea oferi informații privind produse și servicii standard sau personalizate de Shoe-Lution S.R.L., prin analiza serviciilor achiziționate, a tranzacțiilor efectuate și a altor informații similare, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc până la retragerea de către dumneavoastră a consimțământului acordat în acest scop. În situația în care vă retrageți consimțământul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

În acest sens precizăm că, potrivit Regulamentului General privind protectia datelor, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 1. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, astfel cum s-a menționat în prezentul document de informare a dumneavoastră, relația contractuală dintre dumneavoastră și Shoe-Lution S.R.L. nu va fi afectată în nici un fel.


 1. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

 1. dreptul de acces la date conform art. 15;
 2. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
 3. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;
 4. dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;
 5. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
 6. dreptul de a obiecta, conform art. 21;
 7. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
 8. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Menționăm că, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul General privind protecția datelor, aveți dreptul de a va retrage oricând consimțământul de marketing direct. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu pe email info@ddsteponline.ro. Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.Transport

 1.       Activități efectuate prin prelucrarea datelor: Livrarea mărfurilor, transportul
 2.       Numele și datele de contact ale procesatorului: GLS Hungary

      Adresa:  Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351

        E-mail, telefon: info@gls-hungary.com | +36 1 802 0265*

 1.   Faptul de gestionare a datelor, domeniul de aplicare al datelor gestionate: Nume, adresa de livrare, număr de telefon, adresa de e-mail.
 2.   Părțile interesate: toate părțile interesate care solicită livrarea la domiciliu
 3.   Scopul gestionării: Livrarea la domiciliu a produsului comandat
 4.   Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: durează până la livrarea la domiciliu.
 5.   Temei juridic pentru prelucrarea datelor: art.6 alineatul (1) litera (b)

 

Depozitare 

Numele companiei: Easyname 

Fernkorngasse 10/3/501, 1100 Vienna, Austria

Tel: +43 (0)1 353 2222

E-mail: office@easyname.com


Adresa de returnare a produsului

Numele companiei: D.D.STEP | MFH 92 ONLINE Kft. 

 • Strada 1144 Budapest, Egyenes utca 6 

E-mail: info@ddsteponline.ro

 

Plată online Stripe

 1.   Activitatea de către destinatar: Plată online
 2.   Numele și datele de contact ale destinatarului 

Stripe | 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

E-mail adress: info@stripe.com